IT

Veel gestelde vragen

Een IT Business Developer identificeert technologische kansen die bedrijfsdoelen bevorderen, coördineert projecten, onderhoudt klantrelaties, beheert risico's, en ontwikkelt strategieën voor het effectief integreren van IT-oplossingen in bedrijfsprocessen.

Een IT-consultant adviseert organisaties over effectieve inzet van informatietechnologie. Ze analyseren behoeften, implementeren systemen, bieden training en ondersteuning, waarborgen beveiliging, en adviseren over kostenoptimalisatie en compliance.

Een datamanager is verantwoordelijk voor het beheren, organiseren en optimaliseren van gegevens binnen een organisatie. Dit omvat databeveiliging, kwaliteitscontrole, het ontwikkelen van databeleid en het faciliteren van gegevensintegratie voor effectieve bedrijfsbeslissingen.

Een IT Risk & Security Manager identificeert, evalueert en beheert IT-risico's. Ze ontwikkelen beveiligingsbeleid, waarborgen compliance, coördineren incidentrespons, bevorderen bewustzijn en implementeren beveiligingsarchitectuur voor optimale IT-beveiliging en risicobeheer.

Een IT-service medewerker of medewerker beheer is verantwoordelijk voor het ondersteunen van eindgebruikers met technische problemen, het beheren van IT-systemen, het oplossen van storingen, het uitvoeren van onderhoud en het waarborgen van de dagelijkse IT-functionaliteit binnen een organisatie. Ze bieden technische ondersteuning, diagnostiseren en verhelpen problemen, installeren software en hardware, en zorgen voor algemene IT-efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid. 

Een softwaredeveloper ontwerpt, ontwikkelt, test en onderhoudt softwaretoepassingen. Ze analyseren de behoeften van gebruikers, creëren efficiënte code, implementeren oplossingen, en werken samen met teams om innovatieve en functionele softwareproducten te produceren.

Een system developer, of systeemontwikkelaar, is verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen, implementeren en onderhouden van informatiesystemen. Ze analyseren de behoeften van gebruikers, ontwikkelen softwareoplossingen, integreren verschillende systemen en zorgen voor de algehele functionaliteit en efficiëntie van IT-systemen binnen een organisatie. System developers werken nauw samen met andere IT-professionals en belanghebbenden om technologische oplossingen te bieden die voldoen aan de eisen en doelstellingen van het bedrijf.

Een webdeveloper is gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van websites en webtoepassingen. Ze gebruiken programmeertalen zoals HTML, CSS, JavaScript en frameworks om responsieve, gebruiksvriendelijke en functionele websites te bouwen. Webdevelopers werken vaak samen met ontwerpers en andere teamleden om creatieve en technisch solide weboplossingen te leveren. Ze optimaliseren ook de prestaties en beveiliging van websites en houden zich bezig met de implementatie van nieuwe functies en updates.

Softwaredevelopers werken met een verscheidenheid aan programmeertalen, afhankelijk van de aard van het project, de doelstellingen en de technologische stack die wordt gebruikt. Enkele veelgebruikte programmeertalen zijn:

 1. Java: Veelzijdige programmeertaal gebruikt voor de ontwikkeling van desktop-, web- en mobiele applicaties.
 2. Python: Eenvoudig te lezen en te begrijpen, vaak gebruikt voor webontwikkeling, data-analyse, kunstmatige intelligentie en automatisering.
 3. JavaScript: Essentieel voor webontwikkeling, het stelt developers in staat om dynamische en interactieve gebruikersinterfaces te creëren.
 4. C#: Gebruikt in combinatie met het .NET-framework, veelal voor de ontwikkeling van Windows-applicaties en webtoepassingen.
 5. C++: Krachtige taal gebruikt voor systeemprogrammering, game-ontwikkeling en andere prestatie-intensieve toepassingen.
 6. Ruby: Populair voor webontwikkeling, vooral in het Ruby on Rails-framework, bekend om zijn elegantie en productiviteit.
 7. Swift en Objective-C: Gebruikt voor de ontwikkeling van iOS-applicaties.
 8. PHP: Vaak gebruikt voor server-side scripting en webontwikkeling.
 9. SQL: Niet een traditionele programmeertaal, maar essentieel voor het beheren en manipuleren van databases.
 10. Go (Golang): Ontwikkeld door Google, bekend om zijn efficiëntie en schaalbaarheid, vaak gebruikt voor backend-ontwikkeling.

Een systeemontwikkelaar werkt met een verscheidenheid aan systemen, afhankelijk van de aard van het project en de technologische vereisten. Enkele van de systemen waarmee systeemontwikkelaars vaak werken, zijn:

 1. Besturingssystemen (OS):
  • Windows
  • Linux
  • macOS
 2. Databasesystemen:
  • MySQL
  • PostgreSQL
  • Oracle
  • Microsoft SQL Server
  • MongoDB (NoSQL)
 3. Serveromgevingen:
  • Apache
  • Nginx
  • Microsoft IIS
 4. Frameworks en Libraries:
  • .NET Framework (voor C#-ontwikkeling)
  • Spring (voor Java-ontwikkeling)
  • Django (voor Python-ontwikkeling)
  • Ruby on Rails (voor Ruby-ontwikkeling)
 5. Virtualisatie- en Containerisatietechnologieën:
  • Docker
  • Kubernetes
  • VMware
  • VirtualBox
 6. Versiebeheersystemen:
  • Git
  • SVN (Subversion)
 7. Ontwikkelingstools:
  • Integrated Development Environments (IDE's) zoals Visual Studio, IntelliJ, Eclipse
  • Code-editors zoals Visual Studio Code, Atom, Sublime Text
 8. Messaging Systemen:
  • RabbitMQ
  • Apache Kafka
 9. Cloudplatforms:
  • Amazon Web Services (AWS)
  • Microsoft Azure
  • Google Cloud Platform (GCP)
 10. Middleware:
  • Apache Tomcat
  • JBoss (WildFly)
  • IBM WebSphere

Web Development omvat een breed scala aan technieken en tools. Enkele belangrijke categorieën en technieken binnen Web Development zijn:

 1. Frontend Development:
  • HTML/CSS: Structuur en stijl van webpagina's.
  • JavaScript: Programmeertaal voor interactieve en dynamische webpagina's.
  • React, Angular, Vue: Frameworks voor het bouwen van geavanceerde gebruikersinterfaces.
 2. Backend Development:
  • Server-side scripting talen: Zoals Node.js (JavaScript), Python (Django), Ruby (Ruby on Rails), PHP.
  • Databases: MySQL, PostgreSQL, MongoDB voor gegevensopslag.
 3. Web Frameworks:
  • Express.js, Flask, Django, Ruby on Rails: Frameworks voor het bouwen van webapplicaties met gestandaardiseerde patronen.
 4. Version Control:
  • Git: Om wijzigingen in de code te beheren en samenwerking te vergemakkelijken.
 5. Responsive Design:
  • Media Queries: Voor het optimaliseren van websites op verschillende apparaten en schermgroottes.
 6. Web Performance Optimization:
  • Minificatie en bundeling: Verminderen van bestandsgrootte voor snellere laadtijden.
  • CDN (Content Delivery Network): Distributie van content over servers wereldwijd voor snellere levering.
 7. Web Security:
  • SSL/TLS-encryptie: Beveiligde gegevensoverdracht.
  • OWASP-richtlijnen: Voor het voorkomen van beveiligingskwetsbaarheden.
 8. APIs (Application Programming Interfaces):
  • RESTful APIs, GraphQL: Voor communicatie tussen frontend en backend, en integratie met externe diensten.
 9. Build Tools en Package Managers:
  • Webpack, Babel, npm, yarn: Voor het beheren en optimaliseren van projectafhankelijkheden en bouwprocessen.
 10. Testing:
  • Unit testing, integratietesting: Om de betrouwbaarheid van de code te waarborgen.
 11. Progressive Web Apps (PWAs):
  • Service Workers: Voor het creëren van offline-functionaliteit en verbeterde prestaties.
 12. Single Page Applications (SPAs):
  • React, Angular, Vue: Voor het bouwen van snelle, responsieve applicaties zonder paginaverversingen.

ITinFinance.nl is de grootste vacaturebank voor IT specialisten die in de financiële sector willen werken met vacatures voor IT auditors, IT managers, Business Developers, Software developers en andere specialisaties.

Werkzaam zijn als IT'er in de financiële sector betekent navigeren door snelle technologische veranderingen, waarborgen van cybersecurity, voldoen aan strikte regelgeving, en het moderniseren van (geregeld verouderde) systemen.

IT Algemeen

IT in de financiële dienstverlening omvat het ontwikkelen en beheren van systemen, netwerken en websites, evenals het onderhouden van computers en het schrijven van administratieve software.  Financiële dienstverleners moeten zich aanpassen aan wereldwijde ontwikkelingen en veranderende regelgeving, wat IT'ers uitdaagt om processen te automatiseren, verouderde systemen te vervangen en kosten te verlagen. Het omvormen van het intermediair kanaal vereist veel aanpssingen aan herinrichting en koppeling van systemen om klantinformatie effectief te verzamelen en weer te geven. IT'ers spelen een cruciale rol bij het aangaan van deze uitdagingen binnen de dynamische financiële dienstverlening.

De IT-afdeling in de financiële sector staat voor diverse uitdagingen:

 1. Razendsnelle Technologische Veranderingen: Continu evoluerende technologieën vereisen voortdurende aanpassing en innovatie om competitief te blijven en te voldoen aan de eisen van de sector.
 2. Striktere Wet- en Regelgeving: Toenemende regelgeving, zoals GDPR en andere data-privacywetten, vereisen robuuste systemen en processen om aan compliance-eisen te voldoen.
 3. Cybersecurity Bedreigingen: Financiële instellingen zijn aantrekkelijke doelwitten voor cyberaanvallen. Het waarborgen van de beveiliging van systemen en klantgegevens is cruciaal.
 4. Data-integratie en Interoperabiliteit: Het koppelen van diverse systemen en het waarborgen van naadloze gegevensuitwisseling is een voortdurende uitdaging, vooral bij fusies en overnames.
 5. Legacy Systemen en Modernisering: Verouderde systemen bemoeilijken innovatie. Het moderniseren van bestaande infrastructuur is noodzakelijk voor efficiëntie en concurrentievermogen.
 6. Klantgerichtheid en Gebruiksgemak: Klanten verwachten intuïtieve, snel reagerende digitale platforms. IT moet systemen ontwikkelen die voldoen aan deze verwachtingen en flexibel genoeg zijn om snel veranderende klantbehoeften te ondersteunen.
 7. Kostenbeheersing: De druk om kosten te verlagen en tegelijkertijd de operationele efficiëntie te verbeteren, dwingt IT-afdelingen om slimme investeringen te doen en processen te optimaliseren.
 8. Talentmanagement: Het aantrekken en behouden van gekwalificeerde IT-professionals met kennis van financiële systemen en regelgeving is een constante uitdaging.

Effectief navigeren door deze uitdagingen is essentieel om een wendbare, beveiligde en innovatieve IT-omgeving in de financiële sector te handhaven. 

Wat doet een IT Business Developer?

Een IT Business Developer combineert technische en zakelijke expertise om innovatieve IT-oplossingen te identificeren en te implementeren die de bedrijfsdoelstellingen ondersteunen. Hun taken omvatten:

 1. Behoeftenanalyse: Begrijpen van de zakelijke doelen en behoeften, en vertalen naar IT-oplossingen.
 2. Innovatie-identificatie: Actief zoeken naar nieuwe technologische mogelijkheden die de bedrijfsprestaties kunnen verbeteren.
 3. Samenwerking: Werken met zowel technische teams als niet-technische belanghebbenden om bruggen te slaan tussen IT en bedrijfsstrategie.
 4. Oplossingsontwikkeling: Bedenken van strategieën voor het toepassen van technologische oplossingen op bedrijfsproblemen.
 5. Projectmanagement: Coördineren van IT-projecten, waarbij ze zowel het technische aspect als de impact op de bedrijfsvoering beheren.
 6. Relatiebeheer: Onderhouden van sterke relaties met klanten en partners om zakelijke kansen te identificeren en te benutten.
 7. Risicobeheer: Evalueren van risico's en uitdagingen bij het implementeren van nieuwe technologieën en het ontwikkelen van strategieën om deze te verminderen.
 8. Begrotingsbeheer: Effectief beheren van IT-budgetten en zorgen voor een optimale kosten-batenverhouding.
 9. Marktonderzoek: Volgen van trends in de IT-markt en concurrentieanalyse om concurrentievoordeel te behouden.
 10. Beleidsontwikkeling: Bijdragen aan het ontwikkelen van IT-beleid en procedures die in lijn zijn met de zakelijke doelstellingen.

Door technologische innovaties te integreren met bedrijfsstrategieën dragen IT Business Developers bij aan de groei en efficiëntie van een organisatie.

>> vacatures voor IT Business Developers

Wat doet een IT Consultant?

Een IT-consultant is een professional die organisaties adviseert over informatietechnologie om hun bedrijfsprestaties te verbeteren. De taken van een IT-consultant omvatten:

 1. Advies en Analyse: IT-consultants analyseren de huidige IT-infrastructuur, bedrijfsprocessen en behoeften van een organisatie. Ze verstrekken advies over hoe technologie optimaal kan worden benut voor maximale efficiëntie en effectiviteit.
 2. Implementatie van Systemen: Consultants zijn betrokken bij het plannen en implementeren van nieuwe IT-systemen, zoals softwareapplicaties, hardware, of volledige IT-infrastructuren. Ze zorgen voor een soepele overgang en integratie in de bestaande bedrijfsomgeving.
 3. Projectmanagement: IT-consultants kunnen fungeren als projectmanagers bij de implementatie van technologische oplossingen. Ze coördineren teams, bewaken de voortgang en zorgen ervoor dat projectdoelen worden behaald.
 4. Training en Ondersteuning: Na implementatie bieden IT-consultants training aan medewerkers om hen vertrouwd te maken met nieuwe systemen. Ze bieden ook doorlopende ondersteuning en dienen als aanspreekpunt voor technische problemen.
 5. Beveiliging en Compliance: IT-consultants adviseren over beveiligingsmaatregelen om de bescherming van gegevens te waarborgen. Ze houden rekening met naleving van regelgeving en normen in de IT-industrie.
 6. Kostenanalyse: Consultants helpen bij het evalueren van de kosten en baten van IT-investeringen, en ze adviseren over het optimaliseren van de IT-uitgaven.

Over het algemeen werken IT-consultants nauw samen met klanten om op maat gemaakte oplossingen te bieden die de technologische infrastructuur van een organisatie verbeteren en de bedrijfsdoelstellingen ondersteunen.

>> vacatures voor IT consultants

Wat doet een Datamanager?

Een datamanager heeft een breed scala aan verantwoordelijkheden gericht op het beheer en de optimalisatie van gegevens binnen een organisatie. Deze omvatten:

 1. Databeheer: De datamanager is verantwoordelijk voor het beheren van de levenscyclus van gegevens, van acquisitie tot verwijdering. Dit omvat het vaststellen van procedures voor gegevensinvoer, -opslag en -onderhoud.
 2. Databeveiliging: Het waarborgen van de beveiliging en privacy van gegevens is cruciaal. Datamanagers implementeren beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot gegevens te voorkomen en voldoen aan privacyregelgeving.
 3. Kwaliteitscontrole: Datamanagers zorgen ervoor dat gegevens nauwkeurig, consistent en betrouwbaar zijn. Ze implementeren controles en normen om de kwaliteit van gegevens te waarborgen.
 4. Databeleid en -strategie: Het ontwikkelen en implementeren van beleid en strategieën met betrekking tot gegevensbeheer. Dit omvat het definiëren van standaarden voor gegevenskwaliteit, toegang en gebruik.
 5. Gegevensintegratie: Datamanagers faciliteren het samenbrengen van verschillende datasets om een holistisch beeld te creëren. Dit ondersteunt organisaties bij het nemen van geïnformeerde beslissingen en het ontdekken van waardevolle inzichten.
 6. Samenwerking: Datamanagers werken samen met verschillende afdelingen om te begrijpen welke gegevens nodig zijn voor operationele doeleinden, rapportage en analyse. Ze fungeren als schakel tussen technische en niet-technische belanghebbenden.
 7. Technologisch Inzicht: Datamanagers blijven op de hoogte van nieuwe technologieën en tools op het gebied van gegevensbeheer om efficiënte en innovatieve oplossingen te implementeren.

In essentie draagt de datamanager bij aan het waarborgen van de betrouwbaarheid, veiligheid en bruikbaarheid van gegevens, wat van vitaal belang is voor strategische besluitvorming en het bereiken van organisatiedoelstellingen.

>> vacatures voor Datamanagers

Wat doet een IT Risk & Security Manager?

Een IT Risk & Security Manager is verantwoordelijk voor het identificeren, beoordelen en beheersen van risico's met betrekking tot informatietechnologie binnen een organisatie. Hun taken omvatten:

 1. Risicoanalyse: Identificeren en evalueren van potentiële IT-risico's, inclusief bedreigingen voor de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens en systemen.
 2. Beveiligingsbeleid: Ontwikkelen en implementeren van IT-beveiligingsbeleid en -procedures om de bescherming van gegevens en systemen te waarborgen, rekening houdend met wettelijke vereisten en industriestandaarden.
 3. Compliance Management: Zorgen dat de IT-systemen en processen voldoen aan relevante wet- en regelgeving, zoals AVG (GDPR), HIPAA, en andere sector-specifieke normen.
 4. Incident Response: Coördineren van de respons op beveiligingsincidenten, zoals datalekken of cyberaanvallen. Dit omvat het ontwikkelen en testen van incidentresponseplannen.
 5. Beveiligingsbewustzijn: Implementeren van programma's voor het vergroten van het bewustzijn van medewerkers over beveiligingsrisico's en het bevorderen van best practices voor informatiebeveiliging.
 6. Beveiligingsarchitectuur: Ontwerpen en implementeren van beveiligingsarchitecturen voor IT-infrastructuur, netwerken en applicaties, en ervoor zorgen dat deze voldoen aan de hoogste beveiligingsnormen.
 7. Audits en Controles: Uitvoeren van interne en externe beveiligingsaudits, evenals het instellen en handhaven van controles om de effectiviteit van beveiligingsmaatregelen te waarborgen.
 8. Rapportage en Advisering: Rapporteren aan het management over de staat van IT-risico's en -beveiliging, en het verstrekken van advies over benodigde verbeteringen.

De IT Risk & Security Manager speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit en veiligheid van IT-systemen, waardoor organisaties kunnen opereren in een veilige en compliant omgeving.

>> vacatures voor IT risk & Security Managers

Met welke programmeertalen werkt een softwaredeveloper?

Softwaredevelopers werken met een verscheidenheid aan programmeertalen, afhankelijk van de aard van het project, de doelstellingen en de technologische stack die wordt gebruikt. Enkele veelgebruikte programmeertalen zijn:

 1. Java: Veelzijdige programmeertaal gebruikt voor de ontwikkeling van desktop-, web- en mobiele applicaties.
 2. Python: Eenvoudig te lezen en te begrijpen, vaak gebruikt voor webontwikkeling, data-analyse, kunstmatige intelligentie en automatisering.
 3. JavaScript: Essentieel voor webontwikkeling, het stelt developers in staat om dynamische en interactieve gebruikersinterfaces te creëren.
 4. C#: Gebruikt in combinatie met het .NET-framework, veelal voor de ontwikkeling van Windows-applicaties en webtoepassingen.
 5. C++: Krachtige taal gebruikt voor systeemprogrammering, game-ontwikkeling en andere prestatie-intensieve toepassingen.
 6. Ruby: Populair voor webontwikkeling, vooral in het Ruby on Rails-framework, bekend om zijn elegantie en productiviteit.
 7. Swift en Objective-C: Gebruikt voor de ontwikkeling van iOS-applicaties.
 8. PHP: Vaak gebruikt voor server-side scripting en webontwikkeling.
 9. SQL: Niet een traditionele programmeertaal, maar essentieel voor het beheren en manipuleren van databases.
 10. Go (Golang): Ontwikkeld door Google, bekend om zijn efficiëntie en schaalbaarheid, vaak gebruikt voor backend-ontwikkeling.

De keuze van de programmeertaal hangt af van de specifieke eisen van het project, de voorkeur van de ontwikkelaar en de bestaande technologische infrastructuur.

>> vacatures voor Softwaredeveloper

Met welke systemen werkt een systeemdeveloper?

Een systeemontwikkelaar werkt met een verscheidenheid aan systemen, afhankelijk van de aard van het project en de technologische vereisten. Enkele van de systemen waarmee systeemontwikkelaars vaak werken, zijn:

 1. Besturingssystemen (OS):
  • Windows
  • Linux
  • macOS
 2. Databasesystemen:
  • MySQL
  • PostgreSQL
  • Oracle
  • Microsoft SQL Server
  • MongoDB (NoSQL)
 3. Serveromgevingen:
  • Apache
  • Nginx
  • Microsoft IIS
 4. Frameworks en Libraries:
  • .NET Framework (voor C#-ontwikkeling)
  • Spring (voor Java-ontwikkeling)
  • Django (voor Python-ontwikkeling)
  • Ruby on Rails (voor Ruby-ontwikkeling)
 5. Virtualisatie- en Containerisatietechnologieën:
  • Docker
  • Kubernetes
  • VMware
  • VirtualBox
 6. Versiebeheersystemen:
  • Git
  • SVN (Subversion)
 7. Ontwikkelingstools:
  • Integrated Development Environments (IDE's) zoals Visual Studio, IntelliJ, Eclipse
  • Code-editors zoals Visual Studio Code, Atom, Sublime Text
 8. Messaging Systemen:
  • RabbitMQ
  • Apache Kafka
 9. Cloudplatforms:
  • Amazon Web Services (AWS)
  • Microsoft Azure
  • Google Cloud Platform (GCP)
 10. Middleware:
  • Apache Tomcat
  • JBoss (WildFly)
  • IBM WebSphere

De keuze van de systemen hangt af van de specifieke vereisten van het project, de technische stack die wordt gebruikt, en de voorkeur en ervaring van de ontwikkelaar. Systeemontwikkelaars moeten vaak bekend zijn met verschillende systemen om effectief te kunnen bijdragen aan diverse projecten.

>> vacatures voor Systeemdeveloper

Welke technieken en tools worden gebruikt binnen Web Development?

Web Development omvat een breed scala aan technieken en tools. Enkele belangrijke categorieën en technieken binnen Web Development zijn:

 1. Frontend Development:
  • HTML/CSS: Structuur en stijl van webpagina's.
  • JavaScript: Programmeertaal voor interactieve en dynamische webpagina's.
  • React, Angular, Vue: Frameworks voor het bouwen van geavanceerde gebruikersinterfaces.
 2. Backend Development:
  • Server-side scripting talen: Zoals Node.js (JavaScript), Python (Django), Ruby (Ruby on Rails), PHP.
  • Databases: MySQL, PostgreSQL, MongoDB voor gegevensopslag.
 3. Web Frameworks:
  • Express.js, Flask, Django, Ruby on Rails: Frameworks voor het bouwen van webapplicaties met gestandaardiseerde patronen.
 4. Version Control:
  • Git: Om wijzigingen in de code te beheren en samenwerking te vergemakkelijken.
 5. Responsive Design:
  • Media Queries: Voor het optimaliseren van websites op verschillende apparaten en schermgroottes.
 6. Web Performance Optimization:
  • Minificatie en bundeling: Verminderen van bestandsgrootte voor snellere laadtijden.
  • CDN (Content Delivery Network): Distributie van content over servers wereldwijd voor snellere levering.
 7. Web Security:
  • SSL/TLS-encryptie: Beveiligde gegevensoverdracht.
  • OWASP-richtlijnen: Voor het voorkomen van beveiligingskwetsbaarheden.
 8. APIs (Application Programming Interfaces):
  • RESTful APIs, GraphQL: Voor communicatie tussen frontend en backend, en integratie met externe diensten.
 9. Build Tools en Package Managers:
  • Webpack, Babel, npm, yarn: Voor het beheren en optimaliseren van projectafhankelijkheden en bouwprocessen.
 10. Testing:
  • Unit testing, integratietesting: Om de betrouwbaarheid van de code te waarborgen.
 11. Progressive Web Apps (PWAs):
  • Service Workers: Voor het creëren van offline-functionaliteit en verbeterde prestaties.
 12. Single Page Applications (SPAs):
  • React, Angular, Vue: Voor het bouwen van snelle, responsieve applicaties zonder paginaverversingen.

Het gebruik van deze technieken varieert afhankelijk van het type website of applicatie dat wordt ontwikkeld en de specifieke vereisten van het project.

>> vacatures voor webdevelopment

Wat doet een Functioneel Beheerder of Service Engineer?

Een IT-service medewerker of medewerker beheer is verantwoordelijk voor het ondersteunen van eindgebruikers met technische problemen, het beheren van IT-systemen, het oplossen van storingen, het uitvoeren van onderhoud en het waarborgen van de dagelijkse IT-functionaliteit binnen een organisatie. Ze bieden technische ondersteuning, diagnostiseren en verhelpen problemen, installeren software en hardware, en zorgen voor algemene IT-efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid. 

>> vacatures voor IT Service & Beheer