Wij nemen geen beslissingen, de beslissingen nemen ons

Besluitvorming volgt een vooraf gedefinieerd algoritme in ons brein. Daarvan zijn we ons niet bewust en dat maakt ons slachtoffer van onze besluiten. “We nemen geen beslissingen, de beslissingen nemen ons”

Ons brein neemt beslissingen volgen een afgebakend stereotiep patroon. Ze volgen een vooraf gedefinieerd algoritme waarvan we ons niet bewust zijn. Dat maakt ons het slachtoffer van onze besluiten. Wij nemen geen beslissingen, de beslissingen nemen ons.

Dat stelt de Argentijnse neurowetenschapper Mariano Sigman, oprichter van het Integrative Neuroscience Laboratory aan de Universiteit van Buenos Aires. Sigman sleepte tal van prijzen in de wacht voor zijn wetenschappelijk werk en is auteur van de internationale bestseller The Secret Life of the Mind. Dat we ons niet bewust zijn van ons besluitvormingsproces is volgens hem niet vreemd. “Niemand heeft ons echt geleerd hoe we beslissingen moeten nemen. We krijgen les in wiskunde, aardrijkskunde en geschiedenis, maar we hebben nooit na hoeven denken over hoe we tot besluitvorming komen.”