Wat je vanuit de werkplek kunt doen aan NIS2 compliance

Het zal niemand nog zijn ontgaan: oktober 2024 moet de NIS2-richtlijn geïmplementeerd zijn. Voor de ene organisatie een groter project dan voor de andere organisatie, een deel van de (overheids)organisaties was immers al onderdeel van de eerste NIS-richtlijn. Het doel is om uiteindelijk de ‘digitale en economische weerbaarheid’ van EU-lidstaten te vergroten. De werkplek, de bijbehorende gebruiksomgeving en de applicaties spelen hier een cruciale rol in. Waarom is dat, en hoe draagt ‘modern’ werkplekbeheer bij aan het behalen van de NIS2 doelstellingen?

32% van security incidenten komt door gebrek aan patches

Verouderde applicaties zijn kwetsbaar. Toch heeft zo’n 66% van de grotere bedrijven geen interne processen of regelgeving rondom patch management. Zo bleek maar liefst 32% van de security incidenten in de maand oktober van dit jaar dan ook veroorzaakt door een gebrek aan patches of door slecht configuratiemanagement. Daarnaast vormen menselijke fouten ook een grote bron van geslaagde aanvallen; men klikt ergens op en aanvallers kunnen gemakkelijk bij bedrijfs(gevoelige) data. Indien een medewerker geen toegang nodig heeft tot bepaalde applicaties of data, kan het dichtzetten van deze toegang risico’s beperken.