Veel te verduurzamen in IT

Veel te verduurzamen in IT

ABN AMRO zet slimme oplossingen in om haar energie-intensieve IT-processen te verduurzamen. Zo geeft een dashboard bijna real time inzicht in het energiegebruik en verduurzaamt de bank haar datacentrum en IT-apparatuur.

Interview met Jasper Behnken, Product Owner Sustainable IT Dashboard en Linda Bosboom, Digital Workplace - Personal IT Devices 

ABN AMRO zet slimme oplossingen in om haar energie-intensieve IT-processen te verduurzamen. Zo geeft een dashboard bijna real time inzicht in het energiegebruik en verduurzaamt de bank haar datacentrum en IT-apparatuur.

Het zijn voorbeelden van de vele aanpassingen die helpen om de IT-processen van ABN AMRO verder te verduurzamen, leggen Jasper Behnken, Product Owner Sustainable IT Dashboard en Linda Bosboom, Digital Workplace - Personal IT Devices van ABN AMRO uit. De doelstellingen zijn ambitieus, in 2025 moet de CO2-uitstoot van de IT-afdeling aanzienlijk zijn verminderd. Hoe krijgen ze dat voor elkaar?

De lat ligt hoog. Hoe gaan jullie de doelen bereiken?

Jasper: “De digitalisering neemt wereldwijd toe en daarmee ook de milieu-impact ervan. Die trend zien we ook bij ABN AMRO. Banken draaien in deze digitale tijd voor een groot deel op IT-systemen. Denk maar eens aan het betalingsverkeer, het beheer van klantdata en allerlei controlesystemen. Verduurzaming van onze IT-activiteiten is dan ook een van onze pioriteiten. We werken bijvoorbeeld aan het verkleinen van onze serverruimtes, een langere gebruiksduur en hergebruik van apparaten, en het efficiënter maken van onze applicaties. We hebben al een flinke reductie in CO2-uitstoot behaald, maar we zijn er nog niet.”

Linda: “Het helpt dat het onderwerp sterk leeft bij onze collega’s. Veel IT-medewerkers nemen deel aan de Sustainable IT-Circle, een denktank die medewerkers van verschillende IT-disciplines zijn gestart. Iedereen die is geïnteresseerd in verduurzaming is uitgenodigd om mee te denken.”

IT speelt een rol in alle onderdelen van de bank. Hoe start je zo’n omvangrijke uitdaging?

Jasper: “Met een lifecycle analyse is de impact van onze activiteiten en apparatuur op het milieu in kaart gebracht. Zo’n nulmeting van onder andere de CO2-uitstoot geeft inzicht. Ook ontwikkelen we voor alle IT-afdelingen een dashboard dat het stroomverbruik en de CO2-uitstoot laat zien per toepassing. Het dashboard toont bijna real time het verbruik. Je kunt dus direct bijsturen. Of inzoomen op een specifieke software-applicatie. Komt het hoge verbruik door de opslag van de data of door de berekeningen die worden gemaakt? En kan die ene testopstelling bijvoorbeeld uit in het weekend? “

Lees verder >>