Goed kunnen rekenen is één, maar er iets mee doen is nog belangrijker.

Goed kunnen rekenen is één, maar er iets mee doen is nog belangrijker.

“Bij ieder risico zorgen we ervoor dat de verzekeraar is voorbereid op een grote ramp die maar eens in de 200 jaar zou kunnen voorkomen. Dat zijn steeds meer risico’s waar we rekening mee moeten houden, denk alleen maar aan het klimaat.”

De verzekeringssector is volop in beweging: digitalisering leidt tot verandering in de bedrijfsvoering en het productaanbod; de nieuwe pensioenregeling biedt kansen waar verzekeraars gretig naar uitkijken en duurzaamheid speelt een grote rol op beide kanten van de verzekeraarsbalans.

Al die veranderingen brengen risico’s met zich mee waar je als Toezichthouder alert op moet zijn. Het is tenslotte de taak van DNB om te zorgen voor solide en integere verzekeraars die hun verplichtingen en toezeggingen na kunnen komen. Wil jij je hard maken voor die polishouders? En ben je recent afgestudeerd of heb je al een paar jaar werkervaring in de financiële sector? Dan is dit een mooie kans om je verder te ontwikkelen als Junior toezichthouder verzekeraars bij DNB!

Bij De Nederlandsche Bank werk je elke dag mee aan oplossingen voor complexe vraagstukken. Om een beeld te krijgen hoe dat in de praktijk uitpakt laten we graag een aantal collega’s aan het woord:

Laurens van der Hoeven - Toezichthouder Verzekeraars DNB

“Als toezichthouder kijk je mee en bewaak je de continuïteit van de onderneming. Niet door op de stoel van de bestuurder te gaan zitten, maar door te wijzen op bepaalde risico’s en best practices te delen. Goed toezicht staat of valt dan ook met een goede relatie, op basis van wederzijds respect. De cijfers vertellen slechts een deel van het verhaal. Juist uit de gesprekken met de bestuurders kun je heel veel informatie halen.”

>> Lees het interview met Laurens
De cijfers vertellen slechts een deel van het verhaal

 Bianca de Groot en Guus Smit, Toezichthouder specialist

“Bij ieder risico zorgen we ervoor dat de verzekeraar is voorbereid op een grote ramp die maar eens in de 200 jaar zou kunnen voorkomen. Dat zijn steeds meer risico’s waar we rekening mee moeten houden, denk alleen maar aan het klimaat.”

>> Luister naar de podcast met Bianca en Guus
Ik dacht bij aanvang, ons werk is heel cijfermatig. En ja, je kunt ons werk niet doen als je die wiskundige formules niet snapt. Maar in het dagelijks werk is het vooral heel veel overleggen en stake-holder management. Binnen Nederland maar ook binnen Europa!

Paul, Accounttoezichthouder verzekeraars

“Het toezicht op verzekeraars vind ik onder meer interessant omdat het zo ontzettend actueel is. Neem nu de inflatie. Als je huis in de brand vliegt en je alles opnieuw moet opbouwen, gaat dat nu veel meer geld kosten dan een jaar geleden. Wat doet dat met een verzekeraar als er veel meer moet worden uitgekeerd dan gepland? Of denk aan de nieuwe zorgpremies die onlangs bekend werden. De hoogte ervan bepalen verzekeraars zelf; wij kijken mee. Als de premie hoger wordt, kunnen veel polishouders besluiten om te vertrekken. En als de premie juist lager wordt, kan een verzekeraar er plotseling veel nieuwe polishouder bij krijgen. Meer verzekerden betekent ook dat er meer kapitaal moet worden aangehouden om mogelijke risico’s te kunnen dekken. Gaat dat proces wel goed?”

>> Lees het interview met Paul
Van de oorlog in Oekraïne tot inflatie: veel actuele zaken hebben invloed op het toezicht op verzekeraars.

Maarten Gelderman - Divisiedirecteur Toezicht Beleid bij DNB

Onze baan is risico's vinden en vaak vinden we kwetsbaarheden die een instelling zelf nog niet gevonden had. Als je die dan op de radar krijgt bij het bestuur en het probleem vervolgens wordt opgelost, geeft dat een kick.”

>> Lees het interview met Maarten Gelderman
Toezichthouder, is dat nou een leuke baan?

 Ook iets voor jou?

https://www.careerguide.nl/organisaties/de-nederlandsche-bank/vacatures