Gartner identificeert negen workplace-trends

De arbeidskostencrisis bereikt dit jaar een breekpunt. Tegelijkertijd vervangt generatieve AI op de korte tot middellange termijn weinig banen volledig. De impact blijft vooralsnog dan ook beperkt.

Dit zijn enkele voorspellingen rondom werkplekken van Gartner. De marktonderzoeker adviseert HR-leiders in 2024 op deze ontwikkelingen in te spelen om hun organisaties succesvol te positioneren om toptalent aan te trekken en te behouden en bedrijfsresultaten te stimuleren. “We hebben verschillende verschuivingen gezien die van invloed zijn op de werkplek, waaronder de opkomst van generatieve AI (GenAI), pilots rond het instellen van een vierdaagse werkweek en veranderingen in traditionele carrières”, zegt Emily Rose McRae, Senior Director Analyst bij de HR-praktijk van Gartner. “De voorspellingen van dit jaar benadrukken de aspecten van het werk waar HR-leiders de komende twaalf maanden prioriteit aan moeten geven.”

De top negen voorspellingen voor HR-leiders zijn:

Arbeidskostencrisis bereikt een breekpunt

Medewerkers die op afstand of in een hybride omgeving hebben gewerkt, hebben ervaren wat het is om te werken zonder de kosten (financieel, tijd en energie) te dragen die gepaard gaan met het dagelijks naar kantoor gaan. Omdat veel werkgevers een mandaat invoeren voor werknemers op afstand om na lange periodes van werken op afstand naar kantoor terug te keren, zijn werknemers zich nu scherper bewust van wat zij “uitgeven” om naar hun werk te gaan.

Bron: Dutch IT Leaders | Klik hier voor het originele bericht