De waarde van IT maximaliseren

De waarde van IT maximaliseren

‘Mijn taak is om de toegevoegde waarde van IT voor de organisatie optimaal te benutten. Dit bereik ik voornamelijk door in nauw overleg met alle betrokkenen heldere en transparante prioriteiten vast te stellen. Die vertaal ik vervolgens naar de prioriteiten van het team van ontwikkelaars, analisten en testers zodat zij zich op het inhoudelijk werk kunnen richten. Daarnaast houd ik scherp het oog op het budget, de bezetting en de roadmap met toekomstige projecten. In deze organisatie, die sterk gedreven wordt door kennis, een boeiende uitdaging die me midden in de dynamiek van de organisatie plaatst.’

Wietse Kuiper is Product Owner Onderpand en Monetair Beleid bij DNB. Zijn team focust zich op de ondersteuning van applicaties die Onderpand Services en het Monetaire Beleid ondersteunen. ‘Voor ons financieel systeem is het cruciaal dat banken altijd over voldoende middelen beschikken om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Om dat te realiseren stallen en lenen zij geld bij de Centrale bank. Het uitlenen van geld doen we echter alleen als daar onderpand tegenover staat. Ons team ontwikkelt en onderhoudt applicaties om dat proces vlekkeloos te laten verlopen. Met ongeveer € 2.500 miljard aan uitstaand onderpand binnen het Eurosysteem een complexe maar uitdagende verantwoordelijkheid!

Onderpand Services is de belangrijkste gebruiker van onze applicaties, maar ook afdelingen zoals Risk Management, Compliance en Security hebben specifieke vereisten waarmee we rekening moeten houden. Bovendien heeft nieuwe wet- en regelgeving invloed op het systeem. Het boeiende aspect voor mij is om binnen dit complexe krachtenveld tot een set prioriteiten te komen die voor alle belanghebbenden acceptabel zijn. Dit proces vereist uitgebreide afstemming en gelukkig biedt WSJF (Weighted Shortest Job First) waardevolle hulp bij het objectiveren van zaken.

Centrale Bank

Wietse Kuiper studeerde economie en ontwikkelde via een aantal technische bijbaantjes een voorliefde voor IT en data. Een rol als Business Analist lag dan ook voor de hand, die werd gevonden bij een commerciële bank. ‘Ik heb de overstap naar DNB gemaakt omdat ze een uniek bedrijf zijn. Werken voor een Centrale bank is echt iets anders dan werken voor aandeelhouders. Hier voel je een andere drive, de wil om bij te dragen aan een betere wereld. En dat gaat verder dan een financieel stabiel systeem. Zo is vanuit Onderpand Services het initiatief genomen om het onderpandsysteem te ‘vergroenen’. Kijken of je via wettelijke kaders of andere richtlijnen banken kunt motiveren te verduurzamen. Leuk om aan mee te werken, nu nog met iedereen afstemmen hoe hoog het op de prioriteitenlijst komt.