Vacatures voor IT specialisten in finance

IT Algemeen

IT is het vakgebied dat zich met informatiesystemen, telecommunicatie en computers bezighoudt. Hieronder valt het ontwikkelen en beheren van systemen, netwerken, databanken en websites. Ook het onderhouden van computers en programmatuur en het schrijven van administratieve software valt hieronder. Vaak gebeurt dit in een bedrijfskundige context.

Binnen de financiële dienstverlening (de branche waar deze carrièresite zich op concentreert) wordt succes in grote mate bepaald door de beoordeling van de consument over gebruiksgemak en toegankelijkheid van de productinformatie en snelheid van offertes en acceptatie.

IT’ers bezitten de kennis en vaardigheden die nodig zijn om zulke systemen te ontwerpen en te bouwen. Zij weten wat er wel en niet geautomatiseerd kan worden. Zij kunnen redeneren over voorgestelde oplossingen. Daarbij werken IT’ers zelden alleen. Het gaat om werk in teamverband, omdat moderne geautomatiseerde systemen te groot en te ingewikkeld zijn om door één persoon bedacht en gemaakt te worden.

Ook is de financiële sector meer dan ooit in beweging. Wereldwijd fluctuerende markten, toenemende concurrentie en veranderende regelgeving zetten winsten onder druk. De consolidatie binnen de sector gaat verder, terwijl allianties worden aangegaan met partners buiten de financiële wereld.

Op het gebied van wet- en regelgeving volgen ontwikkelingen elkaar in razend tempo op. IFRS, SOX, de nieuwe basisverzekering en de invoering van de nieuwe Wet financiële dienstverlening stellen andere eisen aan de administratieve processen en systemen binnen de organisatie en leggen een grote druk op de interne organisatie en de administratieve processen. De kwaliteit moet omhoog en de kosten juist omlaag.

Voorts moeten verouderde en moeilijk beheersbare systemen worden vervangen en administratieve processen waar mogelijk geautomatiseerd. Ook worden (delen van) processen uitbesteed aan derden.

Om hun concurrentiepositie vast te kunnen houden zullen financiële dienstverleners intern meer en meer moeten kantelen van serviceorganisaties naar verkooporganisaties. Dit betekent dat zij hun systemen anders zullen moeten inrichten en systemen moeten koppelen om op die manier relevante klantinformatie te kunnen verzamelen en bundelen. Uitdagingen genoeg dus voor IT’ers binnen de financiële dienstverlening.

Beroepsorganisaties in het IT vakgebied:

KIVI afdeling ITKIVI is de beroepsorganisatie van ingenieurs in Nederland. De afdeling Informatica richt zich op (aankomende) ingenieurs die geïnteresseerd zijn in ontwikkelingen op het gebied van IT. Daarbij zijn technische aspecten van belang, maar vooral ook een juiste toepassing van de technologie. Onderwerpen zijn onder meer: big data, big data security, artificiële intelligentie, kennissystemen, data-mining, netwerk-infrastructuur, operating systems, embedded software, industriële automatisering, performance tuning en applicatie ontwikkeling. Meer gericht op het juist inzetten van IT zijn onderwerpen als E-business, Customer Relationship Management, BPR/ERP-trajecten, benchmarking en IT-strategy

www.kivi.nl/afdelingen/informatica/


De Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Informaticadeskundigen NVBI De Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Informaticadeskundigen NVBI is een beroepsvereniging van onafhankelijke automatiseringsdeskundigen die werken op het snijvlak van ICT, bedrijfskunde en recht. Om het lidmaatschap van de NVBI te kunnen verkrijgen dient men aan hoge eisen aan kennis en ervaring op het gebied van ICT, bedrijfskunde en juridische aspecten van de ICT te voldoen.

www.nvbi.nl


VRI Nederlandse Vereniging van Registerinformatici De VRI is de Nederlandse Vereniging van Registerinformatici. Deze vereniging, opgericht in 1984, staat voor de herkenbaarheid van professionele informatici en wil een bijdrage leveren aan een verantwoorde beroepsuitoefening in de informatica.Het lidmaatschap van de VRI staat open voor personen die werkzaam zijn in de informatica en die voldoen aan de geldende toelatingscriteria: universitaire of HBO-opleiding en minstens vier jaar relevante praktijkervaring, dan wel zeven jaar relevante praktijkervaring, een en ander ter beoordeling van de Toelatingskamer.

www.vri.nl

Opleidingen, trainingen en cursussen

IT-opleidingen zijn er op HBO-, post-HBO-, master en post-doctoraal niveau.


International Management Forum

International Management Forum

International Management Forum (IMF) is gespecialiseerd in (vaak certificerende) post-HBO opleidingen, masterclasses en trainingen op het gebied van Compliance, Risk, ICT, Financiën en HRM.

www.imfacademy.com/nlEvenementen IT

Op de volgende sites wordt verwezen naar evenementen en bijeenkomsten op het gebied van IT:

De agenda van Automatiseringsgids met IT evenementen, congressen, lezingen en symposia: www.automatiseringgids.nl

Actueel overzicht door het NGI van lezingen, seminars en workshops voor IT professionals: www.ngi.nl

De agenda van Computable met masterclasses, workshops en cursussen voor IT professionals:  www.computable.nl

Actueel overzicht door het Nederlandse Vereniging Gecertificeerde Informaticadeskundigenvan door haar georganiseerde bijeenkomsten, lezingen en evenementen: www.nvbi.nl

Vakbladen

ComputableComputable

Het weekblad Computable ondersteunt via betrouwbare en onafhankelijke berichtgeving de professionele automatiseerder in zijn beroepsuitoefening.

Het blad volgt alle belangrijke (technische, sociaal-economische en maatschappelijkeproduct-, markt-, beroeps-, bedrijfs-, ) ontwikkelingen op het gebied van automatisering en informatietechnologie via nieuwsartikelen, analyses, columns, interviews, opinies en achtergrondverhalen.

Bovendien brengt Computable een aantal keer per jaar thema-gerichte specials uit.


Automatisering GidsAutomatisering Gids

Automatisering Gids is het enige betaalde, onafhankelijke ICT-blad (weekkrant) dat scherp volgt wat er op de Nederlandse markt gebeurt en dat tegelijkertijd de verbindende factor wil zijn voor iedereen die - in welk segment van de samenleving dan ook - zijn vak als ICT-er uitoefent.

Naast het wekelijkse nieuwskatern bestaat Automatisering Gids uit AGII, het katern voor opinie en achtergrond. Daarnaast verschijnt 7 keer per jaar het AG-report: een thematische full color bijlage over een actueel ICT-thema.


InformatieInformatie

Informatie is het oudste vakblad op het gebied van automatisering. Dit thematisch maandblad laat professionals in de informatievoorziening vanzelf meegroeien in de dynamische ICT-ontwikkelingen.

Informatie is eigendom van het Nederlands Genootschap voor Informatica (NGI), het Belgische Studiecentrum voor Automatische Informatieverwerking (SAI) en Sdu Uitgevers.


IT Beheer MagazineIT Beheer Magazine

IT Beheer Magazine, het vaktijdschrift over IT-beheer, service-management en security, informeert een trouw lezerspubliek van IT-managers, servicemanagers, securitydeskundigen, IT-consultants IT-beheerders - kortom iedereen die op het gebied van IT-beheer werkzaam is.

IT Beheer Magazine biedt bovendien veel vakinformatie voor systeem- en netwerkbeheerders, zodat het met recht de uitgave is waarmee de gehele IT-beheerafdeling op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het vakgebied.

Contactgegevens

CareerGuide

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: +31 36 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

ITinfinance.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op of stuur hem in via dit formulier.